Thursday Day Club at Comunn Eachdraidh Nis

Older Adults
CEN_Logo
Date: Thursday, 20 June 2024

Venue: Comunn Eachdraidh Nis  |  City: North Dell, United Kingdom

Bidh Comunn Eachdraidh Nis a’ cumail chluba do dhaoine aois 60+ gach Diardaoin, agus a’ lìbhrigeadh bhìdh don fheadhainn nach fhaigh ann. Tha Urras Oighreachd Ghabhsainn toilichte taic airgid a thoirt dhan iomairt shònraichte seo, a-nis a’ toirt a’ phrìs sìos o £5 gu £2. Ma tha thu airson an cluba a fhrithealadh no airson biadh fhaighinn aig do dhoras air Diardaoin, cuiribh fios gu Comunn Eachdraidh Nis.

 

Telephone
Address
Comunn Eachdraidh Nis, A857, Cross Skigersta, North Dell, Western Isles, Scotland
HS2 0SN, United Kingdom

 

Map


 

All Dates


  • From Thursday, 18 January 2024 to Thursday, 19 December 2024
    Thursday